SectorplanPlus-TAZ 2023-2024Programma van Eisen

 

Digitaal spreekuur SectorplanPlus-TAZ 2023-2024

Er speelt veel rondom de SectorplanPlus subsidies. Daarom hebben we op maandag 31 juli jl. een webinar georganiseerd om iedereen mee te nemen in deze ontwikkelingen. Zowel de SectorplanPlus-TAZ 23-24 subsidie als de verlenging van SectorplanPlus 22-23 zijn aan bod gekomen. 

De presentatie en het verslag zijn terug te vinden onder het tabblad 'Downloads'.

Onderwerp sessie 

SectorplanPlus- TAZ 2023-2024 en verlenging SectorplanPlus 2022-2023

Wanneer

31 juli 2023

Hoe

Via TEAMS 

Aanmelden

Van tevoren aanmelden is niet nodig

 

Naast SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 ook verlenging activiteiten SectorplanPlus 2022-2023 mogelijk

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt het binnen het huidige SectorplanPlus 22-23 voor aangesloten arbeidsorganisaties mogelijk lopende trajecten te verlengen voor het nieuwe schooljaar. Deze verlenging loopt naast de nieuwe subsidiemogelijkheden die SectorplanPlus-TAZ biedt.

Binnen SectorplanPlus 22-23 is het voor arbeidsorganisaties met een gereserveerde subsidie in dit huidige subsidieprogramma mogelijk om, naast de optie om voor het nieuwe schooljaar via Sectorplan-TAZ subsidie te verkrijgen, een verlenging aan te vragen voor bestaande opleidingstrajecten in 2023-2024. 

Lees verder >> 

Update stand van zaken SectorplanPlus subsidies

Hierbij geven we een update van de stand van zaken over de lopende SectorplanPlus subsidies. Er is veel gaande op dit moment en er lopen verschillende deadlines die belangrijk zijn om in de gaten te houden.

De informatie hbben we verdeeld in de verschillende subsidieperiodes; 2022-2023 en 2023-2024.

Lees verder >> 

Belangrijke data en deadlines SectorplanPlus

Datum Activiteit Project
21/08/2023 Einde aanvragen subsidie schooljaar 2023-2024 2023 - 2024

15/09/2023 Indienen van alle registraties van A, B en C die voor 30 juni 2023 zijn afgerond 2022 - 2023
30/09/2023

Einde mogelijkheid bijstellen en beoordelen aanvragen werkgeversorganisatie
2023 - 2024
01/10/2023 Einde mogelijkheid aanpassen einddatum meerjarige registraties A en B 2022 - 2023
31/10/2023 Indienen van alle registraties onder activiteit A en B die voor 21 augustus 2023 zijn afgerond 2022 - 2023
31/10/2023 Indienen van alle registraties onder activiteit C 2022 - 2023
31/10/2023 Aanleveren ondertekende intentieverklaring samenwerkende bestuurders (TAZ) 2023 - 2024
31/10/2023 Aanleveren zorgcontract of ondertekende IOW verklaring 2023 - 2024