SectorplanPlus 2022-2023Programma van Eisen

 
NIEUW!
Onder het tabblad 'Downloads' zijn twee sjablonen voor prestatieverklaringen beschikbaar. Het gaat om verklaringen voor activiteiten C1 en C2. Er is een sjabloon beschikbaar voor de individuele deelnemers en voor een groep.

Sluiting aanvraagportal vrijdag 30 september 2022!

De sluitingstermijn voor het aanvragen van subsidie binnen SectorplanPlus 2022-2023 komt snel dichterbij. We raden dan ook aan om subsidieaanvragen uiterlijk donderdag 29 september, in te dienen. Dit geldt ook voor het aanbrengen van wijzigingen in reeds ingediende aanvragen, die nog niet zijn beoordeeld. Indien nodig neemt de regionale projectleider nog contact op om de subsidieaanvraag af te stemmen en definitief te maken.

Aanvragen of wijzigingsverzoeken die vrijdag 30 september nog worden ingediend kunnen door de projectleider zonder overleg met de aanvrager worden beoordeeld en aangepast.

Subsidieaanvragen die vrijdag 30 september a.s. om 17.00 uur niet zijn beoordeeld, worden niet meegenomen binnen SectorplanPlus 2022-2023.

Belangrijke data en deadlines

1/08/2022 Deadline: Openstellen portal
Portal wordt opengesteld voor aanvragen
21/08/2022 Deadline: Aanvraag indienen
variant 1

Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus 2022 ingediend zijn om vanaf 22 augustus aanspraak te maken op subsidie. 

Na 21 augustus is er tot en met 30 september 2022 uiterlijk 17.00 uur gelegenheid om de aanvraag bij te stellen via overleg met de regionale projectleider.
30/09/2022 Deadline: Aanvragen indienen variant 2
Als variant 1 niet haalbaar is. Dan kunt u vanaf 22 augustus tot uiterlijk vrijdag 30 september 2022 17.00 uur alsnog een aanvraag indienen. Deze trajecten zijn dan subsidiabel vanaf 30 september 2022.