SectorplanPlus-TAZ 2023-2024Programma van Eisen

 

Stand van zaken SectorplanPlus 2022-2024

Het Shared Service Centrum (SSC) is gestart met de controles van de ingediende registratie in variant 1 en 2, SectorplanPlus 2022-2024. De controles focussen zich op dit moment op opleidingsactiviteiten A en B. In de loop van december wordt eveneens gestart met de controles onder opleidingsactiviteit C.

RegioPlus heeft zich voorgenomen om aan het einde van kwartaal 1 2024 een eerste bevoorschotting uit te voeren. Dit heeft alleen betrekking op variant 1 en 2. Arbeidsorganisaties waarbij sprake is van door het SSC goedgekeurde registraties komen in aanmerking voor een eerste voorschot. Het bevoorschottingsbeleid is dezelfde als tijdens SectorplanPlus 2017-2022 wat betekent dat maximaal 75% van de goedgekeurde subsidie in de vorm van een voorschot kan worden ontvangen. De overige 25% wordt ontvangen na afronding en accountantscontrole van SectorplanPlus 2022-2024. Het precieze moment hiervan is op dit moment nog niet bekend. 

Lees verder >> 

Digitaal spreekuur SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (Variant 3, nieuw!)
voor nieuwe, kleine aanvragers

In augustus 2023 is Variant 3 van SectorplanPlus gestart. Dit is een vervolg op Variant 1 en 2 en bekend voor veel aanvragers. Speciaal voor nieuwe en kleine aanvragers hebben wij in een live-sessie op 23 januari 2024 vragen over Variant 3 beantwoord.

De presentatie, de Q&A en de opname van het webinar kan je terugvinden op het tabblad Downloads.

Onderwerp sessie 

Variant 3 van SectorplanPlus 2023-2024 TAZ

Wanneer

Dinsdag 23 januari 2024
13.30 uur - 14.30 uur

Hoe

Via TEAMS 

Aanmelden

Van tevoren aanmelden is niet nodig

 

Nieuw!

Bij het berekenen van de subsidie voor trainingen onder activiteit C is de groepsgrootte een zeer belangrijk gegeven. Uit de tussentijdse beoordelingen is gebleken dat de groepsgrootte met enige regelmaat onjuist is ingevuld. Er is daarom een aanvullende voorwaarde gesteld voor een vermelde groepsgrootte van 4 personen of kleiner,

Lees verder >> 

Belangrijke data en deadlines SectorplanPlus

Datum Activiteit Project
31/12/2023 Uploaden KvK-uittreksel (verplicht, niet ouder dan 01/02/2023) én Jaarrekening 2022 óf Directieverklaring (optioneel) Variant 3
01/02/2024

Indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 december 2023 zijn afgerond

alsmede

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C, die op of voor 31 december 2023 zijn afgerond


Variant 1 en 2Variant 3
01/05/2024

Indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 maart 2024 zijn afgerond

alsmede

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C, die op of voor 31 maart 2024 zijn afgerond

Variant 1 en 2


Variant 3


Bekijk het gehele deadline overzicht op deze pagina

.