Online informatiesessie SectorplanPlus 2024-2025

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt wederom middelen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode van de regeling SectorplanPlus. Dit is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025.

In een webinar op 11 juni jl. hebben we een toelichting gegeven op deze verlenging van SectorplanPlus 2024-2025. De Q&A van dit webinar kunt u hier downloaden.

Online informatiesessie en vragenuur SectorplanPlus-TAZ
- Verantwoording variant 3 -

De laatste deadlines voor Variant 3 komen al snel in beeld en daarom organiseerden we op 18 juni 2024 een online sessie over de administratieve verantwoording van de ingevoerde registraties. De presentatie van deze sessie kan je hier downloaden.

Update bevoorschotting variant 1 en 2

RegioPlus heeft eind vorig jaar gecommuniceerd dat is voorgenomen om in kwartaal 1 van 2024 een eerste bevoorschotting uit te voeren ten aanzien van variant 1 en 2. Helaas is dit niet haalbaar gebleken en is de verwachting dat dit in kwartaal 2 van 2024 zal worden uitgevoerd.

Lees verder >> 

Nieuw! Aanmaken projectovereenkomsten SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 nu mogelijk

Vanaf 15 maart 2024 kunt u de projectovereenkomst voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (variant 3) aanmaken, waarmee uw opleidingsproject formeel wordt gereserveerd conform het beschikbare budget van het ministerie van VWS.

U dient dit te doen vóór 1 mei 2024. Via het portaal kunt u de projectovereenkomst met de subsidiereservering genereren; u kunt deze downloaden, ondertekenen en weer uploaden in het portaal bij ‘projectdocumenten’. In dit nieuwsbericht leest u de instructie en welke projectdocumenten aanvullend moeten worden toegevoegd.

Lees verder >> 

Opleidingssubsidie SectorplanPlus opnieuw opengesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) stelt wederom middelen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode van de regeling SectorplanPlus. Dit is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. De uitvoering hiervan wordt, net als in de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus.

Lees verder >> 

Belangrijke data en deadlines SectorplanPlus

Datum Activiteit Project
17/06/2024
-
15/07/2024

Indienen aanvraag SectorplanPlus 2024-2025Variant 4
01/07/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B die op of voor 31 mei 2024 zijn afgerond

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 mei 2024 zijn gestart

Definitief indienenvanalle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 mei 2024 zijn afgerond


Variant 1 en 2


Variant 3

Variant 3

01/10/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 augustus 2024 zijn afgerond

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B en C, die op of voor 31 augustus 2024 zijn afgerond


Variant 1 en 2

 

 

 

Variant 3Bekijk het gehele deadline overzicht op deze pagina

.