SectorplanPlus-TAZ 2023-2024Programma van Eisen

Informatie over de verlengingen activiteiten A en B in SectorplanPlus 2022-2023 (variant 1 en 2)

Voor organisaties die deelnemen aan variant 1 of 2 in SectorplanPlus 2022-2023 was het mogelijk om registraties onder activiteit A en B te verlengen tot en met 31 augustus 2024. De aanleiding hiervoor was het besluit van het ministerie van VWS om extra budget vrij te maken en zodoende de subsidiabele periode met een jaar te verlengen. Organisaties die voor 1 oktober 2023 de einddatum van de te verlengen activiteiten A en B hebben aangepast naar de verwachte einddatum hebben hier aanspraak op gemaakt. Dit heeft voor deze organisaties geleid tot een extra gereserveerde subsidie.

Lees verder >> 

Update bevoorschotting variant 1 en 2

RegioPlus heeft eind vorig jaar gecommuniceerd dat is voorgenomen om in kwartaal 1 van 2024 een eerste bevoorschotting uit te voeren ten aanzien van variant 1 en 2. Helaas is dit niet haalbaar gebleken en is de verwachting dat dit in kwartaal 2 van 2024 zal worden uitgevoerd.

Lees verder >> 

Nieuw! Aanmaken projectovereenkomsten SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 nu mogelijk

Vanaf 15 maart 2024 kunt u de projectovereenkomst voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (variant 3) aanmaken, waarmee uw opleidingsproject formeel wordt gereserveerd conform het beschikbare budget van het ministerie van VWS.

U dient dit te doen vóór 1 mei 2024. Via het portaal kunt u de projectovereenkomst met de subsidiereservering genereren; u kunt deze downloaden, ondertekenen en weer uploaden in het portaal bij ‘projectdocumenten’. In dit nieuwsbericht leest u de instructie en welke projectdocumenten aanvullend moeten worden toegevoegd.

Lees verder >> 

Digitaal spreekuur SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (Variant 3, nieuw!)
voor nieuwe, kleine aanvragers

In augustus 2023 is Variant 3 van SectorplanPlus gestart. Dit is een vervolg op Variant 1 en 2 en bekend voor veel aanvragers. Speciaal voor nieuwe en kleine aanvragers hebben wij in een live-sessie op 23 januari 2024 vragen over Variant 3 beantwoord.

De presentatie, de Q&A en de opname van het webinar kan je terugvinden op het tabblad Downloads.

Onderwerp sessie 

Variant 3 van SectorplanPlus 2023-2024 TAZ

Wanneer

Dinsdag 23 januari 2024
13.30 uur - 14.30 uur

Hoe

Via TEAMS 

Aanmelden

Van tevoren aanmelden is niet nodig

 

Subsidie Variant 3 gemaximeerd tot aangevraagde subsidie per hoofdactiviteit A, B en C

Voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (variant 3) is naar aanleiding van een besluit van de minister van VWS, na meerdere overleggen tussen VWS en RegioPlus, een belangrijke wijziging in de uitvoering van de subsidieregeling doorgevoerd. Deze aanpassing doet naar de mening van de minister van VWS meer recht aan zowel beleidstechnische als staatssteunrechtelijke overwegingen.

Lees verder >> 

Belangrijke data en deadlines SectorplanPlus

Datum Activiteit Project
01/05/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 maart 2024 zijn afgerond

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 maart 2024 zijn gestart

Projectovereenkomst variant 3 uploaden


Variant 1 en 2


Variant 3

Variant 3
01/07/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B die op of voor 31 mei 2024 zijn afgerond

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 mei 2024 zijn gestart

Definitief indienenvanalle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 mei 2024 zijn afgerond


Variant 1 en 2


Variant 3

Variant 3

01/10/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 augustus 2024 zijn afgerond

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B en C, die op of voor 31 augustus 2024 zijn afgerond


Variant 1 en 2

 

 

 

Variant 3Bekijk het gehele deadline overzicht op deze pagina

.