SectorplanPlus 2022-2023Programma van Eisen
Portal Subsidie SP+ 2022-2023 op de valreep geopend na vertraging vanwege staatssteuntoets VWS

Per 1 augustus aanstaande wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alsnog geopend. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is zojuist door het ministerie de beschikking voor deze subsidieronde afgegeven. Per 1 augustus kunnen aanvragen dan pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.   

Lees meer >>

Belangrijke data en deadlines

1/08/2022 Deadline: Openstellen portal
Portal wordt opengesteld voor aanvragen
21/08/2022 Deadline: Aanvraag indienen
variant 1

Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus 2022 ingediend zijn om aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in BBL en HBO/AD opleidingen)

Na 21 augustus is er tot en met uiterlijk 17.00 uur op 30 september 2022 gelegenheid om de aanvraag bij te stellen via overleg met de regionale projectleider.
30/09/2022 Deadline: Aanvragen indienen variant 2
Als variant 1 niet haalbaar is. Dan kunt u vanaf 22 augustus tot uiterlijk vrijdag 30 september 2022 om 17.00 uur 
alsnog een aanvraag indienen. Echter zijn dan alleen opleidingstrajecten subsidiabel die starten vanaf 30 september 2022