SectorplanPlus 2022-2023Programma van Eisen

 
NIEUW!
Het is vanaf nu mogelijk voor organisaties om registraties in het systeem van SectorplanPlus 2022-2023 aan te maken!

Portal geopend voor registraties

Met ingang van heden is het voor organisaties mogelijk registraties in het systeem van SectorplanPlus 2022-2023 aan te maken. Naar verwachting zal eind dit jaar de projectovereenkomst beschikbaar komen. Zodra deze is ondertekend en goedgekeurd, kunnen trajecten ook worden ingediend.

Bekijk hier de handleiding voor de verantwoording. Deze is ook te vinden onder het tabblad 'Downloads'.

Let op! gebruik het juiste format voor de prestatieverklaring

Voor SectorplanPlus 2022-2023 worden registraties alleen in behandeling genomen als voor de prestatieverklaring gebruik gemaakt is van het daartoe bestemde format (deze is te vinden onder het tabblad 'Downloads').

Het gebruik van een afwijkend format is dus NIET toegestaan.

Belangrijke data en deadlines

1/08/2022 Deadline: Openstellen portal
Portal wordt opengesteld voor aanvragen
21/08/2022 Deadline: Aanvraag indienen
variant 1

Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus 2022 ingediend zijn om vanaf 22 augustus aanspraak te maken op subsidie. 

Na 21 augustus is er tot en met 30 september 2022 uiterlijk 17.00 uur gelegenheid om de aanvraag bij te stellen via overleg met de regionale projectleider.
30/09/2022 Deadline: Aanvragen indienen variant 2
Als variant 1 niet haalbaar is. Dan kunt u vanaf 22 augustus tot uiterlijk vrijdag 30 september 2022 17.00 uur alsnog een aanvraag indienen. Deze trajecten zijn dan subsidiabel vanaf 30 september 2022.