Hoe nu verder met SectorplanPlus

RegioPlus heeft bij het ministerie van VWS een aanvraag voor een vervolg op het SectorplanPlus voor het schooljaar 2022 - 2023 ingediend. De subsidie voor dit vervolg, als deze wordt toegekend, zal vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Zodra er meer bekend is over de toekenning van de aangevraagde subsidie zal dit gedeeld worden via deze website. Ook kunnen we dan meer zeggen over de aanvraagperiode en het programma van eisen.