Update bevoorschotting variant 1 en 2

RegioPlus heeft eind vorig jaar gecommuniceerd dat is voorgenomen om in kwartaal 1 van 2024 een eerste bevoorschotting uit te voeren ten aanzien van variant 1 en 2. Helaas is dit niet haalbaar gebleken en is de verwachting dat dit in kwartaal 2 van 2024 zal worden uitgevoerd.

Arbeidsorganisaties waarbij sprake is van door het SSC goedgekeurde registraties komen in aanmerking voor een eerste voorschot. Het bevoorschottingsbeleid is dezelfde als tijdens SectorplanPlus 2017-2022, wat betekent dat maximaal 75% van de goedgekeurde subsidie in de vorm van een voorschot kan worden ontvangen. De overige 25% wordt ontvangen na afronding en accountantscontrole van SectorplanPlus 2022-2023. Het precieze moment hiervan is op dit moment nog niet bekend.