Overzicht van belangrijke data en deadlines
SectorplanPlus 2022-2024Datum

Activiteit

Project

 

 

 

21/08/2023

Einde aanvragen subsidie schooljaar 2023-2024

2023 - 2024

15/09/2023

Indienen van alle registraties van A, B en C die voor 30 juni 2023 zijn afgerond

2022 - 2023

30/09/2023

Einde mogelijkheid bijstellen en beoordelen aanvragen werkgeversorganisatie

2023 - 2024

01/10/2023

Einde mogelijkheid aanpassen einddatum meerjarige registraties A en B

2022 - 2023

31/10/2023

Indienen van alle registraties onder activiteit A en B die voor 21 augustus 2023 zijn afgerond

2022 - 2023

31/10/2023

Indienen van alle registraties onder activiteit C

2022 - 2023

31/10/2023

Aanleveren ondertekende intentieverklaring samenwerkende bestuurders (TAZ)

2023 - 2024

31/10/2023

Aanleveren zorgcontract of ondertekende IOW verklaring

2023 - 2024

15/12/2023

Indien van alle resterende registraties onder activiteit C

Variant 1 en 2 (2022-2023)

31/12/2023

Uploaden KvK-uittreksel (verplicht, niet ouder dan 01/02/2023) én Jaarrekening 2022 óf Directieverklaring (optioneel)


Variant 3

01/02/2024

Indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder act. A en B, die op of voor 31 december 2023 zijn afgerond

alsmede

Indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder act. A, B en C, die op of voor 31 december 2023 zijn afgerond

Variant 1 en 2

Variant 3

01/05/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 maart 2024 zijn afgerond

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 maart 2024 zijn gestart

Projectovereenkomst variant 3 uploaden

Variant 1 en 2

Variant 3Variant 3

01/07/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B die op of voor 31 mei 2024 zijn afgerond

Aanmaken van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 mei 2024 zijn gestart

Definitief indienenvanalle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A, B en C die op of voor 31 mei 2024 zijn afgerond

Variant 1, 2

 

 

Variant 3

 

 

Variant 3

01/10/2024

Definitief indienen van alle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B, die op of voor 31 augustus 2024 zijn afgerond

Definitief indienenvanalle registraties van opleidingsactiviteiten onder activiteit A en B en C, die op of voor 31 augustus 2024 zijn afgerond

Variant 1, 2

 

 

Variant 3