Aanmaken projectovereenkomsten SectorplanPlus 2022-2023 voorlopig opgeschort

Het aanmaken van de projectovereenkomsten voor SectorplanPlus 2022-2023 is tijdelijk opgeschort. Hiermee komt ook de uiterlijke inleverdatum van 31 maart 2023 te vervallen. Zodra het mogelijk is om de projectovereenkomsten wel aan te maken, komt er een nieuw bericht op de portal en daarbij ook een nieuwe uiterlijke inleverdatum.