Subsidie Variant 3 gemaximeerd tot aangevraagde subsidie per hoofdactiviteit A, B en C

Voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (variant 3) is naar aanleiding van een besluit van de minister van VWS, na meerdere overleggen tussen VWS en RegioPlus, een belangrijke wijziging in de uitvoering van de subsidieregeling doorgevoerd. Deze aanpassing doet naar de mening van de minister van VWS meer recht aan zowel beleidstechnische als staatssteunrechtelijke overwegingen.

Concreet is besloten dat, binnen een opleidingsproject van een arbeidsorganisatie, de opleidingsactiviteiten A,B en C als afzonderlijke activiteiten worden gezien (dit geldt specifiek voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024). Het gevolg van dit besluit is dat een arbeidsorganisatie niet meer subsidie kan ontvangen dan initieel aangevraagd per opleidingsactiviteit A, B, of C binnen een opleidingsproject.

RegioPlus betreurt het besluit van de minister van VWS, omdat het mogelijkerwijs kan leiden tot een lagere benutting van de subsidie. RegioPlus blijft de arbeidsorganisaties onverminderd stimuleren en ondersteunen in het benutten van SectorplanPlus-TAZ 2023-2024. Uiteraard zullen RegioPlus en de regionale projectleiders dit monitoren en de arbeidsorganisaties hierbij ondersteunen.

 

Bij vragen over dit bericht kan contact op worden genomen met de regionale projectleider.