Deadlines, hersteltermijnen en afgekeurde registraties

Deadlines
Voor de verantwoording van de subsidie zijn deadlines ingesteld. Deze worden vermeld in het portaal 2022-2024. De deadlines zijn algemeen geldend en worden gehandhaafd. Zodoende is het belangrijk op de hoogte te zijn van geldende deadlines en hiernaar te handelen. Nieuwe deadlines of wijzigingen van deadlines worden op portaal gepubliceerd.

Hersteltermijn bij afgekeurde registraties
Wanneer bij een arbeidsorganisatie een registratie wordt afgekeurd en herstel moet worden uitgevoerd is de hersteltermijn maximaal 4 weken. Arbeidsorganisaties ontvangen een automatische mail indien een registratie is afgekeurd zodat duidelijk is dat er een actie dient te worden opgevolgd.

Aantal keren herstel
Wanneer het SSC een registratie afkeurt krijgt een arbeidsorganisatie doorgaans de kans herstel toe te passen. Echter, dit is alleen mogelijk indien de afkeuring dusdanig is dat herstel nog kan, indien de afkeuring definitief is (dit wordt vermeld in de afkeurtoelichting van het SSC) is herstel niet mogelijk. Wanneer een arbeidsorganisatie herstel heeft toegepast en wederom een afkeuring volgt door het SSC is nog éénmaal de ruimte om herstel toe te passen. Daarna wordt de registratie definitief beoordeeld. Kortom, het is maximaal tweemaal mogelijk een registratie te herstellen. 

Contact met de regionaal projectleider
Neem bij vragen altijd contact op met jouw regionale projectleider.