Aanmaken projectovereenkomsten SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 nu mogelijk

Vanaf vandaag kunt u de projectovereenkomst voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 (variant 3) aanmaken, waarmee uw opleidingsproject formeel wordt gereserveerd conform het beschikbare budget van het ministerie van VWS.

U dient dit te doen vóór 1 mei 2024. Via het portaal kunt u de projectovereenkomst met de subsidiereservering genereren; u kunt deze downloaden, ondertekenen en weer uploaden in het portaal bij ‘projectdocumenten’. Hieronder leest u de instructie en welke projectdocumenten aanvullend moeten worden toegevoegd.

Hoe werkt het?
Als u inlogt bij https://portal2022.sectorplanplus.nl/, ziet u (in het grijze vlak) bovenaan in uw startpagina een blauwe button ‘genereer projectovereenkomsten’. Als u hierop klikt, komt u in het scherm met uw opleidingsproject en ziet u een blauw icoontje in de kolom ‘projectovereenkomst’ (per opleidingsproject is er een projectovereenkomst).

Door op dit icoon te klikken, kunt u de projectovereenkomst genereren. Als u vervolgens akkoord gaat met de privacy- en projectvoorwaarden (deze voorwaarden zijn ook opgenomen in de overeenkomst), genereert het portaal de projectovereenkomst. Deze kunt u uitprinten en laten ondertekenen door een tekenbevoegd persoon (die op het KvK uittreksel vermeld staat). De ondertekende projectovereenkomst kunt u weer uploaden op de startpagina van het portaal onder ‘projectdocumenten’. Indien u in variant 3 nog geen KVK uittreksel heeft toegevoegd verzoeken we eveneens dit document hier toe te voegen (let op: het uittreksel mag niet ouder zijn dan 01-02-2023).

Uw geüploade overeenkomst wordt door de regionaal projectleider beoordeeld en automatisch ondertekend door de bestuurder van de regionale werkgeversorganisatie. Na deze stap kunt u eerder aangemaakte registraties indienen zodat u de volgende stap in de verantwoording van de subsidie kunt maken.

Aandachtspunten

  • Heeft uw organisatie in meerdere arbeidsmarktregio’s subsidie aangevraagd? Voor iedere regio dient u de projectovereenkomst te genereren en tekenen.
  • Bij het beoordelen van uw ondertekende overeenkomst, wordt gecontroleerd of de naam van de organisatie en de ondertekenaar overeenkomen met die op het KvK uittreksel. Indien u nog geen KVK uittreksel heeft geüpload het verzoek dit alsnog te doen bij de “projectdocumenten”. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 februari 2023.

 

Waarom de projectovereenkomst?
De projectovereenkomst is feitelijk de subsidie-overeenkomst tussen uw organisatie en de regionale werkgeversorganisatie. Met deze overeenkomst worden de rechten en plichten van beide partijen formeel vastgelegd, alsook het gereserveerde subsidiebedrag voor uw organisatie. Dit bedrag is lager dan wat u tijdens de aanvraagperiode in augustus 2023 heeft aangevraagd wegens een overvraging van het beschikbare budget.