Update stand van zaken SectorplanPlus subsidies

Subsidie aanvraag 2022-2023 (variant 1 en/of 2)

Verlenging
Alle registraties onder activiteit A en B die al liepen in het schooljaar 2022-2023 en nog niet zijn beëindigd, moeten verlengd worden  naar de verwachte einddatum. De verlenging van de lopende registraties moet vóór 1 oktober aangepast worden. Je doet dit door in de betreffende registratie de einddatum aan te passen.

Indienen trajecten 2022-2023
Zijn registraties onder activiteiten A en B beëindigd, dan moeten deze uiterlijk 31 oktober 2023 ingediend zijn.

Voor alle registraties onder activiteit C (ongeacht of ze beëindigd of niet) geldt dat de subsidiabele periode eindigt op 31 augustus 2023. Ook deze registraties moeten uiterlijk 31 oktober 2023 ingediend te zijn.

Prestatiebewijs
Registraties onder C moeten afgerond worden met een prestatiebewijs. Deze kun je vinden in de registratie zelf, onder het blauwe tabblad. Diploma’s worden niet geaccepteerd voor activiteit C.
Let goed op de datum ondertekening, zie ook de checklist onder downloads in het portal.

Registraties definitief indienen
Als alle documenten geüpload zijn, moet je de registraties nog indienen. Vergeet dit niet! Je doet dit door op “registraties definitief indienen” te klikken (blauwe knop bovenaan).
De melding dat je moet wachten totdat de jaarrekening is goedgekeurd kun je negeren.

Dashboard portal
Bij de nieuwste update van het portal is het dashboard geïmplementeerd. Deze vind je in het linker menu bovenaan. In het dashboard kun je zien hoe het staat met de aanvraag en realisatie. Je kunt filteren per variant, arbeidsmarktregio en/of opleidingsproject. Bij de tabelweergave zie je wat er op dit moment is gerealiseerd in het portal. De gegevens kunnen nu nog afwijken van de uiteindelijke situatie.

Bij de grafische weergave zie je welk bedrag is gereserveerd bij de aanvraag. Bij de tabelweergave zie je hetgeen is aangevraagd voor dit opleidingsproject.

Subsidie aanvragen 2023-2024 (variant 3)

Aanvragen subsidie
Aanvragen niet meer mogelijk. Het portal is vanaf 21 augustus gesloten voor aanvragen.

Beoordelen aanvragen
Alle regio’s zijn inmiddels begonnen met het beoordelen van de aanvragen. Als je een aanvraag hebt gedaan, ontvang je van de projectleider van je regio een mail. Het is van belang dat je tijdig op deze mail reageert. Als wij geen reactie op de mail krijgen en geen contact met de organisatie mogelijk is, dan kan het zijn dat de aanvraag wordt geannuleerd. Mocht je de mail niet hebben ontvangen geef dit dan even aan bij je projectleider.

Neem je aanvraag nog een keer kritisch door en vergelijk deze eventueel met de aanvraag en realisatie van de vorige aanvraag. Naar aanleiding van jouw aanvraag, kan het zijn dat er een (telefonische) afspraak gemaakt wordt om deze door te nemen.

TAZ en IOW
Heb je TAZ en/of IOW aangevraagd, dat moet de intentieverklaring TAZ en de verklaring IOW uiterlijk 31 oktober in het portal worden geüpload. Daarvoor moet je het format gebruiken dat in het portal staat onder downloads.

Verantwoording 2023-2024
Naar het zich laat aanzien kun je vanaf 1 oktober gaan registreren voor 2023-2024. Dit gaat op dezelfde wijze en met dezelfde documenten als het schooljaar 2022-2023. Voor de verantwoording van de subsidie kun je een handleiding vinden onder downloads in het portal. Je vindt daar ook een checklist waar alle documenten aan moeten voldoen.
Ter verantwoording voor 2023-2024 zullen nog nadere deadlines vastgesteld worden. Deze ontvang je te zijner tijd.

Hieronder nog een keer alle deadlines op een rijtje.

Datum

Activiteit

Subsidieproject

21-8-2023

Einde aanvragen subsidie schooljaar 23-24

2023-2024

15-9-2023

Indienen van alle registraties van A, B en C die voor 30 juni 2023 zijn afgerond

2022-2023

30-9-2023

Einde mogelijkheid bijstellen en beoordelen aanvragen werkgeversorganisatie

2023-2024

1-10-2023

Einde mogelijkheid aanpassen einddatum meerjarige registraties A en B

2022-2023

31-10-2023

Indienen van alle registraties onder activiteit A en B die voor 21-8-2023 zijn afgerond

2022-2023

31-10-2023

Indienen van alle registraties onder activiteit C

2022-2023

31-10-2023

Aanleveren ondertekende intentieverklaring samenwerkende bestuurders (TAZ)

2023-2024

31-10-2023

Aanleveren zorgcontract of ondertekende IO verklaring

2023-2024


NB. (De deadlines zijn ook te vinden op de beginpagina van het portal.)