Toelichting op de groepsgrootte bij een training (activiteit C)

Bij het berekenen van de subsidie voor trainingen onder activiteit C is de groepsgrootte een zeer belangrijk gegeven. Uit de tussentijdse beoordelingen is gebleken dat de groepsgrootte met enige regelmaat onjuist is ingevuld. Er is daarom een aanvullende voorwaarde gesteld voor een vermelde groepsgrootte van 4 personen of kleiner, namelijk:

Bij een registratie met een groepsgrootte van 4 of kleiner verschijnt er een notitieveld waarin moet worden toegelicht waarom de groepsgrootte passend is bij de training. Mochten hier nog vragen over zijn, dan kan het zijn dat er aanvullende onderbouwing gevraagd wordt.

Het Shared Service Center (SSC) toetst of er een toelichting is opgenomen in het opmerkingenveld of in het notitieveld. Dit geldt voor alle registraties onder activiteit C. In het geval dat er geen toelichting is vermeld, zal via het SSC of uw regionale projectleider hierom gevraagd worden.