Stand van zaken SectorplanPlus 2022-2024

Het Shared Service Centrum (SSC) is gestart met de controles van de ingediende registratie in variant 1 en 2, SectorplanPlus 2022-2024. De controles focussen zich op dit moment op opleidingsactiviteiten A en B. In de loop van december wordt eveneens gestart met de controles onder opleidingsactiviteit C.

RegioPlus heeft zich voorgenomen om aan het einde van kwartaal 1 2024 een eerste bevoorschotting uit te voeren. Dit heeft alleen betrekking op variant 1 en 2. Arbeidsorganisaties waarbij sprake is van door het SSC goedgekeurde registraties komen in aanmerking voor een eerste voorschot. Het bevoorschottingsbeleid is dezelfde als tijdens SectorplanPlus 2017-2022 wat betekent dat maximaal 75% van de goedgekeurde subsidie in de vorm van een voorschot kan worden ontvangen. De overige 25% wordt ontvangen na afronding en accountantscontrole van SectorplanPlus 2022-2024. Het precieze moment hiervan is op dit moment nog niet bekend. 

De subsidieaanvragen voor variant 3 (schooljaar 2023-2024) zijn door de arbeidsorganisaties in augustus jl. ingediend. De regionale werkgeversorganisaties hebben deze in september jl. beoordeeld. Het ministerie van VWS heeft op dit moment voor variant 3 de beschikking nog niet afgegeven. Zodra dat wel het geval is zal worden overgegaan tot de subsidiereservering per arbeidsorganisatie alsook het afsluiten van de projectovereenkomst. Dit zal naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 zijn.